Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Geleceğe dair sorumluluğumuz baki...

Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri'nde; temelini iklime, doğaya, işimize, insana ve topluma değer verme ilkesinin oluşturduğu bir sürdürülebilirlik yönetim anlayışı takip edilmektedir. Misyonumuz, vizyonumuz ve kurumsal değerlerimiz ışığında sürdürülebilir değer üretmek üzere oluşturduğumuz sürdürülebilirlik stratejimiz, Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri'nde oluşturulmuş katılımcı bir organizasyonel yapıyla hayata geçirilmektedir.


 

Bakioğlu Holding ve Ambalaj Grubu Şirketleri olarak, gezegenimizin geleceği ve insanlığın ortak faydası doğrultusunda iklim değişikliğini belirgin bir risk olarak değerlendirmekte ve faaliyetlerimizden doğan etkilerin önlenmesine yönelik sorumluluğa uygun yaklaşımlar sergilemekteyiz. Bakioğlu Holding ve Ambalaj Grubu Şirketleri olarak; yönetim yaklaşımımızı, uygulamaları ve gelecek hedeflerimizi belirlerken iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleyi baki kılma misyonumuzu da göz önünde bulundurmaktayız. Bu amaçla; faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin iklim değişikliği üzerinde yarattığı etkileri doğru kavrayıp mümkün olduğunca düşük bir düzeye indirmeyi amaçlamaktayız. Strateji ve hedeflerimizi bu anlayışla belirlemekte, iklim risklerini bütüncül bir bakışla yönetmekte, önleyici bir yaklaşımla geliştirdiğimiz uygulama ve projelerle iklim etkilerini azaltmaktayız.

DETAYLI BİLGİ

 

Gerek hammadde verimliliği gerekse tüketimden doğan çevresel etkilerin kontrolü açısından son derece önemli avantajlar sağlayan döngüsel ekonomi uygulamaları; iklim, biyoçeşitlilik ve hava kirliliği gibi ana çevre sorunları ile mücadele etmenin yanı sıra ekonomik fırsatlar da sunmaktadır. Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri'nde biyobazlı malzemelerden geri dönüştürülebilir ambalaj alternatifleri sunmayı, daha düşük ağırlıklı ve düşük hacimli ambalajlar üretmek üzere çalışmalar gerçekleştirmeyi sektörel bir görev olarak görmekte; araştırma ve yatırım faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütmekteyiz. Üretimde kullandığımız hammaddeleri geri dönüşümü mümkün, çevreye duyarlı hammaddelerden seçmekteyiz. Bu doğrultuda tüm Grup Şirketlerimiz, döngüsel ekonomi yaklaşımını benimseyerek üretimde geri dönüştürülmüş, geri kazanılmış, biyobazlı, çevresel etkisi muadillerine göre düşük olan hammadde ve malzeme kullanım fırsatlarını değerlendirmektedir.

DETAYLI BİLGİ

 

Bakioğlu Holding ve Ambalaj Grubu Şirketleri olarak, orta ölçekli yerel işletmelerden çok uluslu kuruluşlara uzanan farklı beklenti ve niteliklere sahip geniş bir müşteri portföyüne; güçlü teknoloji altyapımız ve deneyimimizle hizmet vermekteyiz. Gıda gibi hassas güvenilirlik gereklilikleri bulunan ürün gruplarının yanı sıra, hijyen, kırtasiye, tekstil ürünleri gibi yine sterilliğin önem arz ettiği ürün gruplarında ürün ve hizmetlerimizi sunarken, müşterilerimizin ürünlerinin tüketiciler tarafından güvenle kullanılmasını ana odağımızda bulundurmaktayız. Bu kapsamda ürünlerimizin yanında iş süreçlerimizde de iyileştirmeler yaparak, ulusal ve uluslararası standartlara uyum çalışmaları yürüterek hizmet kalitemizi en üst düzeye çıkarmak için çalışmaktayız.

DETAYLI BİLGİ

 

Yıllar içinde gerçekleştirdiğimiz gelişim sürecinde, hayata geçirdiğimiz her yeni projede, yakaladığımız kalite düzeyi ve pazar varlığımızı sürekli geliştirme kapasitesinde elde ettiğimiz başarının altında çalışanlarımızın emek ve özverisi yatmaktadır. Bu nedenle çalışanlarımızı, başarılarımızı gelecekte de baki kılacak birincil değer olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda öncelikle çalışanlarımıza çeşitliliğin ve kapsayıcılığın gözetildiği, gelişimin desteklendiği, huzurlu bir çalışma ortamı sunmaktayız.

DETAYLI BİLGİ

 

Bakioğlu Holding olarak ana faaliyet alanımız dışında, toplumsal gelişim alanlarında da çalışmalar yürüterek oluşturduğumuz sosyal katma değeri artırmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri'nde sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere çeşitli paydaş gruplarıyla birlikte projeler geliştirmekle birlikte şirketlerimiz dışında oluşturulan benzer toplumsal gelişim çalışmalarına destek vermekteyiz. Bu kapsamda toplumsal proje ve sponsorluk çalışmalarımızda daha çok çevre ve eğitim alanına odaklanmaktayız.

DETAYLI BİLGİ