Bak Akademi; Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri'nde görev alan çalışma arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve gelişim imkanlarını sağlayarak onları daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlayan ve aynı zamanda gelişimin sürekliliğini hedefleyen, “Gelişim seninle baki” mottosuyla faaliyetlerini yürüten Şirket Akademisi'dir. Ortak dil ve kültürün yaratılması kapsamında Bak Akademi, Bakioğlu Grubu çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını; şirket hedefleri ve gelişim hedefleri doğrultusunda belirler, eğitimleri planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirerek eğitim ve gelişim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlar.

Bakioğlu Holding İnsan Değerleri ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanlığı liderliğinde Bak Akademi, kurumsal davranışın şekillenmesinde farklı gelişim araçları sunmakta; aşağıda belirtilen davranışsal yetkinlik gelişim programları aracılığıyla ortak dil ve kültürün gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir.

Bu doğrultuda Bak Akademi; ilk işe başlayanlar için temel eğitimleri, mesleki gelişimi için gerekli olan teknik eğitimler ve her çalışanın kendi ihtiyacına göre talepte bulunabileceği eğitim kataloğunun yanı sıra aşağıda belirtilen eğitim programları ve gelişim araçlarını uygulamaya almaktadır.

Bak Akademi Eğitim Programları

 • Temel Yetkinlik Gelişim Programları
 • Profesyonel Hayatta Gelişim Programı
 • Yönetici Gelişim Programı
 • Satış Gelişim Programı
 • Formen Gelişim Programı
 • Mesleki Teknik Eğitimler
 • Teknik İç Eğitimci Geliştirme Programı
 • Dijital Eğitimler
 • Mesleki Belgelendirme
 • Katalog Eğitimleri

Bak Akademi Gelişim Araçları

 • 360 “Odağımız Sensin” Geribildirim Görüşmeleri
 • Gelişim Zirvesi
 • Bak Akademi Fiziki Kütüphanesi
 • Bak Akademi Dijital Video Öğrenme
 • Yabancı Dil Katkı Programı
 • Mali İşler Gelişim Katkı Programı (SMMM)

Bak Akademi; Grubun değerleri, Bakioğlu Liderlik Anayasası (Birlik, Aşk, Kararlılık, İnanç ilkeleri) ve tüm bunlardan beslenen yetkinlikleri doğrultusunda;

 • Adalet, hesap verilebilirlik ve şeffaflık gibi evrensel değerlerin hâkim olduğu kurum iklimimiz çerçevesinde sürekli gelişime odaklanmayı,
 • Çalışanlarımızın tümüne performans ve potansiyeli yüksek olduğunu düşünerek odaklanmayı,
 • Gelecekte oluşacak ihtiyaçlarımıza yönelik becerilerimizi geliştirmeyi,
 • Davranışsal ve teknik yetkinlik gelişim sistematiğini oluşturmayı,
 • Gelişimi dijital olarak takip etmeyi,
 • Kilit çalışanlarımızı elimizde tutmak üzere gelişimlerini desteklemeyi,
 • Hem mesleki hem de liderlik alanlarında geleceğin “Tepe Yöneticilerini” yetiştirmeyi,
 • Performans ve potansiyelleri yüksek profesyonelleri şirketlerimize çekebilmeyi,
 • Grup genelinde etkili bir “İnsan Değerleri Planlaması” yapmayı,
 • Organizasyonel büyümeyi, değişimi desteklemek üzere sürdürülebilir olmayı hedeflemektedir.