Öncelikler ve Hedefler

Geleceğe dair sorumluluğumuz baki...

Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz

BM Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları, Bakioğlu Holding ve Ambalaj Grup Şirketlerimizde gerçekleştirilen paydaş analizleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz ve katkı sağlanacak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları belirlenmiştir.

 

Katkı Sağladığımız Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını , Birleşmiş Milletler tarafından hükümetler, şirketler ve sivil toplum örgütlerine, sürdürülebilir bir gelecek için küresel sorunlara karşı iş birliği içinde çalışmaları ve harekete geçmeleri için yapılan bir eylem çağrısıdır. Bakioğlu Holding ve Ambalaj Grup şirketleri olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını desteklemekteyiz. Sürdürülebilirlik öncelikleriyle ilişkilendirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını da sürdürülebilirlik yönetimi programının bir parçası kabul etmekteyiz. Bakioğlu Holding ve Grup Şirketlerimizin yürüttüğü faaliyetler ile 9 amaca doğrudan katkı sağlamaktayız.