“Güvenli hayat seninle baki” diyor; çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda iyi bir çalışan deneyimi elde etmelerini hedefliyoruz. Üretim alanlarında gerekli koruyucu önlemleri en üst düzeyde sağlıyor; eğitimler, bilinçlendirme çalışmaları, tatbikatlar ve webinarlar aracılığıyla iş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü geliştiriyoruz.