Paydaşlıklar

Geleceğe dair sorumluluğumuz baki...

CDP (Karbon Saydamlık Projesi): CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek bağımsız uluslararası kuruluş olma özelliğini taşımaktadır. CDP aracılığıyla sera gazı salınımları ve iklim değişikliği stratejilerinin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde şirketler ve hükümetler karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapabilmektedirler. Bak Ambalaj ve Polibak, 2010 yılından bu yana tedarik zinciri araştırmasına yönelik CDP raporlaması yapmaktadır. Bak Ambalaj ve Polibak, 2022 yılında İklim Değişikliği Araştırması’nda değerlendirilerek C düzeyle ödüllendirilmiştir.

CEFLEX: CEFLEX, döngüsel ekonomide esnek ambalajın performansını artırmak için esnek ambalajın tüm değer zincirini temsil eden bir Avrupa şirketler ve dernekleri konsorsiyumunun ortak girişimidir. Esnek ambalaj üretimi süreçlerinde yer alan farklı uzmanlık alanlarındaki kuruluşları bir araya getiren girişim, esnek ambalajın döngüsel ekonomideki performansını iyileştirmek, kaynak verimliliğini artırmak ve atıkları azaltmayı hedeflemektedir.. Bak Ambalaj, Türkiye’den katılan ilk paydaş olarak CEFLEX içinde önemli bir rol oynamıştır. CEFLEX üyeleri arasında yer alan Bak Ambalaj, Polibak ve Bareks döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak önemli girişimlerde bulunmaktadır.

Sedex (Tedarikçi Etik Data Paylaşım Sistemi): Sedex küresel tedarik zincirlerinde çalışma koşullarını iyileştirmek için işletmelerle birlikte çalışan, dünyanın önde gelen etik ticaret üyelik kuruluşlarından biridir. İşletmelerin sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasına, çalışanları korumasına ve etik olarak kaynak sağlamasına yardımcı olacak çevrimiçi bir platform, araçlar ve hizmetler sunmaktadır. Bak Ambalaj, Polibak ve Bareks Sedex üzerinden müşterileri ile bilgi paylaşımı yapmaktadır.

Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD): Türk Esnek Ambalaj Sanayi’nin öncü temsilcileri arasında yer alan FASD, Türkiye’deki esnek ambalaj sektörünü bir bütün olarak geliştirilmesi ve sektördeki üretici firmaları dünya pazarının önde gelen tedarikçi arasında yer alması için uygun ortam ve koşulların oluşturulmasını amaçlar. Ambalaj Grubu Şirketlerinden Bak Ambalaj, Polibak, Bak Gravür ve Bareks  FASD üyesidir.

Esnek Ambalaj Avrupa (FPE): Plastik, alüminyum ve kağıt alanlarında faaliyet gösteren 85’ten fazla esnek ambalaj üreticisini temsil eden Esnek Ambalaj Avrupa (FPE), esnek ambalaj endüstrisini teşvik etmeyi ve sektör çıkarlarını Avrupa’da en üst düzeyde temsil etmeyi amaçlar. Derneğin üyeleri arasında yer alan Bak Ambalaj aynı zamanda yürütme komitesinde de aktif rol almaktadır.

ÇEVKO: Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşturmak üzere kurulan Çevko Vakfı, entegre atık yönetimi anlayışı ile hareket eder. Cam, metal, plastik, kompozit ve kağıt/karton türü ambalaj atıklarının sağlıklı, temiz bir şekilde geri kazanımlarının sağlanması amacıyla, gereken sistemin oluşturulması için çalışmalar yürütür. ÇEVKO üyesi olarak Bak Ambalaj, entegre atık yönetimine katkı sağlamaktadır. 

EcoVadis: EcoVadis, küresel bir platform aracılığı ile şirketlerin sürdürülebilirlik açısından bütünsel olarak değerlendirmelerini sağlar. Her şirket, şirket büyüklüğüne, konumuna ve sektörüne özgü önemli konularda değerlendirilir.  Değerlendirmeler Çevre, İşçi ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik açısından etkileri içeren geniş bir yelpazedeki finansal olmayan yönetim sistemlerini kapsamaktadır. Polibak şirketimiz EcoVadis sistemine kayıtlı olup, Bronz Madalya’ya sahiptir.

Etik ve İtibar Derneği (TEİD): TEİD, iş etiğinin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesini sağlama hedefiyle ülkemizin ileri gelen şirketleri tarafından kurulmuştur. Amacı, üyelerine iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmek, şirket etik değerlerinin şirketin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek vermektir. İş etiği ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Bakioğlu Grubu olarak, TEİD’in paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz.