Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği

Geleceğe dair sorumluluğumuz baki…

Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği; Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri, Baknet AŞ, Ege Orman Vakfı ve diğer kurucu üyelerinin bir araya gelmesiyle 2014 yılında, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, Hayat Boyu Öğrenme ilkesi çerçevesinde meslek edindirme ve geliştirmeye yönelik eğitim ve farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuştur.

HBODER; başta çevre, tarım, ormancılık, enerji, bilgi-iletişim teknolojileri, esnek ambalaj ve baskı sektörleri olmak üzere birçok alanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda mesleki gelişime yönelik araştırmalar ve projeler yürütmekte, ulusal/uluslararası kuruluşlar ile iş birliği içinde toplumsal farkındalıkları arttırmak üzere eğitimler yaparak değer yaratmaktadır.

Proje Künyesi:

Proje Sahibi: Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği

Proje Ortakları:

  • Ege Orman Vakfı,
  • RENAC energy & climate gGmbH (Almanya)

Proje İştirakçileri: Karşıyaka Belediyesi

Proje Destekçileri: Bakioğlu Holding Kuruluşlarından Bakiş AŞ.ve Baknet A.Ş.

“Zero Carbon Point Projesi” 900'ü aşkın başvuru içerisinden seçilerek Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu V. Dönem (CSD-V) Hibe Programı kapsamında desteklenen ilk 40 proje arasında yer almıştır. Projenin genel hedefi karbon farkındalık noktası oluşturarak Türkiye ve AB üye ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları arasında kurulan sürdürülebilir diyaloğa katkıda bulunmaktır. 210.453.-Euro bütçeye sahip, 01.04.2019-30.06.2020 tarihleri arasında yürütülen proje ile İzmir ili Karşıyaka ilçesinde sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunan faaliyetlerin yerinde gözlemlenebileceği, yenilenebilir enerji sektörü bileşenlerinin günlük hayata adaptasyonu ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında iyi uygulama örneklerinin sergilendiği “Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi” kurulmuştur.

Sürdürülebilir kalkınmanın en güçlü unsurlarından biri olan eğitimi kullanarak çevresel ve sosyal etki yaratma potansiyeli bulunan Merkez’de iklim değişikliğine adaptasyon konusunda ekolojik düşünen, doğal sistemleri anlayan ve birlikte hareket eden genç liderler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi'nde uygulanmak üzere; iklim eylemi, temiz ve sürdürülebilir enerji, sıfır karbon ekonomisi, atık yönetimi, yeşil ekonomi, Avrupa Birliği Çevre ve Enerji politikaları konularında yeni nesil eğitim ekipmanları ile gerçekleştirilen, interaktif bir eğitim programı hazırlanmıştır. Merkez’in yönetimi ve koordinasyonu her yıl 25 bin kişiye eğitim veren Ege Orman Vakfı tarafından sağlanacaktır.