Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

Geleceğe dair sorumluluğumuz baki…

Bakioğlu Holding ve Ambalaj Grubu Şirketleri olarak “her zaman daha iyiye ulaşma” hedefiyle esnek ambalaj sektöründe 50 yılı geride bırakan yolculuğumuza ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. Bu yolculuğun en önemli unsurlarından birisinin, “sürdürülebilirlik” anlayışıyla, paydaşlarımız için değer yaratmak olduğuna inanıyoruz. Bu inançtan ilerleyen; geleceğe dair gelişmeleri en yakın şekilde takip eden ve iş stratejileri kadar kurumsal sosyal sorumluluk adımlarını da bu yönde belirleyen bir Grup olarak, “Çevre ve Eğitim” odaklı projelerin başta ülkemiz, beraberinde dünyamız için de öncelikli olduğu bilincindeyiz. 

Sanayici bir Grup olarak, ülkemiz ekonomisinde yarattığımız değerin tek başına yeterli olmadığına inanıyor; sosyal ve çevresel boyutlarla da destekleyen projelerin ve öncü adımların parçası olmanın önemini biliyoruz. Bu bilinçten hareketle, Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri olarak, gelecek 10 yılda tüm dünyanın öncelikli gündeminde yer alacak çevresel sorunlarla mücadelede yer almak adına, çevre ve eğitim odaklı projelerin paydaşı olmayı önceliklendiriyoruz. Çevremizi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluklarımızı yerine getirmek adına şu alanlara odaklanarak faaliyetlerimizi planlıyoruz:

  • Çevre odaklı üretim politikaları
  • Yenilenebilir enerji üretimi ve/veya satın alma yoluyla kullanımı
  • Üretimde kullanılan temel malzemelerin geri kazanım veya geri dönüşüm yoluyla elde edilmesine yönelik yatırımlar
  • Döngüsel ekonomiye yönelik bilinç ve farkındalık yaratan, sektörler arası ağ kurabilen organizasyonlarla, inisiyatiflerle paydaşlık
  • %100 yenilenebilir ambalaj yapılarının geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetleri
  • Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri olarak her zaman en öncelikli destekçisi olduğumuz Ege Orman Vakfı aracılığıyla mevcut orman alanlarının korunması ve yenilerinin yaratılmasına yönelik projelerde paydaşlık.

Çevre koruma odağıyla ele alınan bu çalışmaların gerçek anlamda karşılık bulması ve kalıcı olabilmesinin yolunun eğitimden geçtiği bilinciyle, ikinci önemli başlık olarak “eğitim” alanında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı planlıyoruz. Buna göre ele aldığımız eğitim odaklı faaliyetlerimiz arasında şu başlıklar yer almaktadır:

  • Başta kendi çalışanlarımızın eğitim ve gelişim süreçleri için Bak Akademi çatısı altında düzenlenen eğitim programları
  • Çalışanlarımızın, belirli kriterleri karşılayan çocukları için lisans ve yüksek lisans bursları
  • Ülkemizin gelişimine katkı sunacak nitelikli üniversitelerin fark yaratacak bölümlerinde eğitim gören ve eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmayan öğrencilere sağlanan burslar
  • 1995 senesinde Türk Milli Eğitimi’ne bağışlanan Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi’nin nitelikli bir eğitim sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlarının düzenli şekilde karşılanması ve okulla birlikte yürütülen çeşitli projeler. 

Bakioğlu Grubu olarak hem ülkemiz hem dünyamız için öncelikli biçimde öneme sahip olduğuna ve geleceğimiz için fayda sağlayacağına inandığımız çevre ve eğitim alanlarında sorumluluklarımızı yerine getiriyor, her geçen gün geliştiriyor, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu politikamız doğrultusunda, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.